Je voda zboží nebo Boží?


Etika

Etika je rozhodující faktor zdraví a života.