Je voda zboží nebo Boží?


Uzavírání pramenů - bohoslužba

Uzavírání pramenů je aktivita premonstrátů z Teplé. Zatím mimo Slavnosti vody.

Jedná se o bohoslužbu u kapličky Lásky v Mariánských Lázních.

15.9.

https://www.mapy.cz/#!x=12.704574&y=49.981501&z=15

https://www.marianskelazne.cz/marianske-lazne/vyznamna-mista-a-pamatky/pamatna-mista-a-vyhlidky-v-lazenskych-lesich/kaplicka-lasky