Je voda zboží nebo Boží?


Životní prostředí

Kéž bychom to slovní spojení pochopili.