Je voda zboží nebo Boží?


Voda - Ing. Petra Vaněčková

Jakým způsobem vodu ovlivňujeme a jakým způsobem ona ovlivňuje nás?

Jedná se o vzájemnou spolupráci, nebo spíše o otrokářský řád?

Příběh o vodě, který změní nejen člověka.

Kolonáda Ferdinandova Pramene 12.9. 16:00 Zahájení