Je voda zboží nebo Boží?


Změna programu

Z vážných zdravotních důvodů se z programu omluvili pan Kříž a paní Křížová.

V době jejich vystoupení tj. 13:00 a 15:00 bude náhradní program - Ing. Vaněčková a kuchyňský model čistírny.


SLAVNOSTI VODY ZÁŘÍ

PROGRAM

12.9. 2013
 
Kolonáda Ferdinandova pramene – Mariánské Lázně

16:00     Slavnostní zahájení
              Petra  Vaněčková – příběh o vodě
              Marie Korčáková – báseň
16:30    Přednáška - Léčivá síla vody – Marie Zítková
17:00    Beseda o vodě - čištění vody z pohledu čistírny - Ing. Petra Vaněčková
18:30    přesun do Městského divadla
 
Městské divadlo Mariánské Lázně

Výstava kreseb Vodních panen – Ištabela Barela
19:00     Křest publikace pro děti „Tajuplná řeč vody“
19:30     Divadelní představení „Čtyři dohody – Jaroslav Dušek“
 
13.9.2013
 
ZŠ Úšovice a ZŠ Jih Mariánské Lázně

8:00        Představení pro děti „Delfín Dilo a podmořský svět“ – Delfino o.s.
11:00      Představení pro děti „Jak se dělá kniha“ – Myš a Maš
13:00      Představení pro děti „Delfín Dilo a podmořský svět“ – Delfino o.s.

Trasa Teplá – Mariánské Lázně
10:00     Putování s básněmi – Teplá – Mariánské Lázně

Cíl Kolonáda Ferdinandova pramene
 
Městské divadlo Mariánské Lázně

19:30     Divadelní představení „Pátá dohoda – Jaroslav Dušek“
 
14.9.2013
 
Kolonáda Ferdinandova pramene

9:00     Básně o vodě – Marie Korčáková
9:30 – 14:00      Svět delfínů a vodních panen – tvořivé dílny pro děti – Delfino o.s.
9:30 – 10:30     Hudební a taneční představení skupiny Myš a Maš
11:00     Vernisáž kreseb mořských panen s autorkou kreseb Ištabelou Barela
 
10:00     Úspora vody názorně v praxi– Michal Pešta
              Přineste s sebou z domova svou sprchovací hlavici
 
13:00     Divadelní představení pro děti „Živly“ – Irena Křížová
14:00     Pohádka o statečných dětech, jak pramen vody zachránily
              Herní odpoledne s postavami v pohádkových kostýmech – Dana Vítová
14:00     Přednáška o vodě – Zdeněk Bednář
15:00     Přednáška o vodě a stromech s hudebním doprovodem – Karel Kříž
17:00    Beseda, diskuzní odpoledne až děti dohrají…společné setkání
             (přesný čas dle aktuální situace)
 
15.9.2013
 
Budova CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, Mariánské Lázně

10:00     Promítání - Pohádka „Dešťová víla“
10:00 – 13:00    Přednáška o vodě v organismu – Jan Michael Kubín
13:00    Uzdravení vlastními morálními silami – Vladimír Vogeltanz
14:00    Básně – Marie Korčáková
15:00    Promítání – Tajemství vody – dokumentární pořad o vodě

Změna programu vyhrazena

Pro všechny akce na kolonádě a v budově CHKO Slavkovský les platí jednotné vstupné pro dospělé 150,- děti zdarma

Vstupenky budou k dispozici na místě na Kolonádě, v neděli v CHKO Slavkovský les a v předprodeji v knihkupectví Nezbytné knihy

Kdo má zájem, nechť přijde na Slavnosti v dobovém kostýmu.

 

Výtěžek akce „Slavnosti vody“ bude použit na příští ročník a další osvětové akce ohledně vody

Podrobnější informace naleznete na webu

www.slavnosti-vody-zari.webnode.cz

www.marianskaorganizace.webnode.cz

Mariánská Dobro Činná Organizace, Hlavní 133, Mariánské Lázně 353 01,

Tel. 737 281 837