Je voda zboží nebo Boží?


Básně - Marie Korčáková

Tato žena vás krásně osvěží básněmi o vodě, které najdete na Facebooku a také v Mariánských Lázních.

https://www.facebook.com/maruska.korcakova

Pro tuto akci přivedla na svět tyto specielní texty k jednotlivým vodním prvkům:

 

Pramen - V pramenu plynutí vše začíná, má vděčnost, úcta a láska. ♥M.K.

Studánka - Studánko jsi srdcem odvahy pramenů, které moudrost hloubek Země k mým ústům přináší.  M.K.

Potok - V potoku voda mou sestrou je, krajem nese mé naděje.  M.K.

Řeka - Řeko na tvých březích poklekám v úctě a obdivu. Uč mě plynutí a já krásu života prožiju.   M.K.

Vodopád - Miluji vodopádu dění, podobenství o slovech a o spojení. Láska je ta, která vše změní.   M.K.

Soutok - Soutoku jsi místem zázraku spojení, ovinutí v plynutí propojení.   M.K.

Delta - Delto jsi pro mne velké poučení. Široká náruč tvá novému otevřená, v níž plynutí řeky v nové nepoznané vlnění se mění.   M.K.

Moře - Moře měníš snění ve vědění, že vlny života v hloubku a jas každou temnotu změní.   M.K.

Oceán - Oceán je mohutnost a síla. V okvětní plátky spojeny jsou moře, aby krása vody i z jiných planet vidět byla.   M.K.

Tůň - Tajemná krása tůně a mlčení okolních stromů, vstupují do mých myšlenek, aby mě dovedly na cestu Domů.   M.K.

Pleso - Učíš mě o kráse zrcadlení, vše se vyvíjí a mění.   M.K.

Jezero - Modravé jezero v náručí Matky Země, Po hladině vede k tichému rozjímání, až dech se tají ve mně.   M.K.

Rosa - Perly ranní rosy v trávě, omámí mé srdce. Srdce v té chvíli má navrch hlavě. To když Slunce v zrcadle ranní rosy rozplétá své zlaté vlasy.   M.K.

Mlha - Z vesmírných dálek mlhavě utkané závěsy spouštíš. Vnímám skrytou krásu a něhu tajemství, jež ve svých rukách nosíš.   M.K.

Led - Ledovým štítem svým chráníš něhu Země, to aby chlad zůstal jen chladem a mír mírem ve mně.   M.K.

Sníh - Každé tvé dítko jinou podobu má, to aby svět pestrý byl. Poselství vnímám v tom, aby se každý z nás o svou krásu podělil.   M.K.

Jinovatka - Trochu studené dlaně mám, když s jinovatkou se setkávám. To voda má jinou podobu, chce mě zmást a ukázat, jak vypadá klam.   M.K.

Kroupy - I těžší kroky patří k životu, v kroupách voda svou tvář tají. To jako když vnímáš samotu, když Duch tvou duši světlem hladí.   M.K.

Pára - V jemném tvém opojení, chvílemi přítomnost tvou nevnímám. Učím se o plynutí a lehkosti bytí, které očima vidět není.   M.K.

Déšť - Bubeník déšť kapkami notovou osnovu popsal. Zahrál svou píseň Zemi líbezné a s její něhou se setkal.   M.K.

Oblaka - Oblaka v němém úžasu sleduji vaše plynutí. Mám se naučit, že nad vším se povznesu, i když je rychlá proměna, jak proutkem mávnutí.   M.K.

Duha - Duha je tajemstvím nebe, když rozhodne se mosty spustit k nám. V barvách svých poselství nese k pozemským lučinám.   M.K.

Vločka - Vločka je tajemství květu života, z vesmíru poselství nese, co náš svět tvoří a otisk v srdci zanechá.   M.K.

Kapka - Kapka vždy v pravou chvíli přichází. Je zrodem vody té, jež lučiny, skaliny i má ústa svlaží.  M.K.

 

Čtvrtek 12.9. 16:00 Kolonáda Ferdinandova pramene

Sobota 14.9. 9:00 Kolonáda Ferdinandova pramene

Neděle 15.9. 14:00 Budova CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, ML