Je voda zboží nebo Boží?


Zdravotnictví

Zdravot NIC tví, znamená to tedy snad, žádné zdraví?

Co tedy potom například porod NIC tví, také to znamená že po rodu ani památka?